შეატყობინეთ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს

ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებით ნებისმიერი საჩივრის გამოსაგზავნად გაგზავნეთ თქვენი დოკუმენტები info@woopshop.com.

ჩვენი პროცედურები არის დაუყოვნებელი და სწრაფი.